film i video

FILMSKI PROGRAMI

Telefon: ++385 (0)1 2050 050, 2050 030

Faks: ++385 (0)1 2050 051

E-pošta: film-video@ns-dubrava.hr

Adresa:
Narodno sveučilište Dubrava
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb

Voditelj škole crtanog filma “Dubrava”:
Vjekoslav Živković, diplomirani animator

______________________________________