glazba

Domenika Salamunić
viši stručni suradnik za glazbene programe

Telefon: ++385 (0)1 2050 064

E-pošta: domenika.salamunic@ns-dubrava.hr

Adresa:
Narodno sveučilište Dubrava
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb