HATHA YOGA – za dobro zdravlje – za žene i muškarce

Program sadrži sistematsko opuštanje, yoga asane (položaji), tibetanske vježbe pomlađivanja, vježbe koordinacije, ravnoteže i koncentracije,   pranayama   (vježbe disanja).
Skupine: žene i muškarci “treće životne dobi”
Satnica: 64 sata tijekom školske godine, dva puta 60 minuta tjedno.
Pohađanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51a. i Cerska 1