etnoradionice

Centar za hrvatsku tradicijsku kulturu naglašenije obilježava značajne nadnevke narodnog kalendara – godišnje običaje o Božiću, Uskrsu, Pokladama, Ivanju… Sve više manifestacijske programe, uz nezaobilazne etnografske izložbe, pratiti etnoradionice u kojima će nastajati, zahvaljujući vrijednim dječjim rukama i iskustvu izvornih kazivača ili stručnih voditelja, različite uporabne ili ukrasne izrađevine. Svim tim uradcima, ishodište je hrvatska tradicijska baština, koju se na taj način želi otrgnuti zaboravu.

___________________________________________

Tradicija koja nas spaja / 13.12.2014. (pdf)
Etnoradionice iz ciklusa predbožićnih i božićnih običaja Hrvata i nacionalnih manjina grada Zagreba.

___________________________________________


izrada licitara

 


izrada POMA za Cvijetnu nedjelju

 


izrada tradicijskih maski

 


oslikavanje uskrsnih jaja tekućim voskom

 


izrada tradicijskog peciva za Dane kruha

 


izrada čestitaka slamom

 


izrada božićnih tradicijskih ukrasa za bor – KINČA