humanitarni programi

Ukratko o programu:

Narodno sveučilište Dubrava od svog osnutka organizira raznovrsne programe kulture i obrazovanja humanitarnog karaktera.
Programi su prvenstveno namijenjeni osobama s invaliditetom, djeci i mladima s posebnim potrebama, osobama s ratom stradalih područja te općenito osobama slabijeg imovinskog stanja.
Već prema potrebama korisnika, naši humanitarni programi sastoje se od kazališnih predstava, kreativnih radionica, prigodnih blagdanskih priredbi, humanitarnih izložbi i likovnih kolonija ili aukcija slika. Programi se organiziraju posebno za potrebe korisnika ili se korisnici integriraju u već postojeće programe NS Dubrava koji su za korsinike humanitarnih programa besplatni i prilagođeni prema njihovim potrebama.

Ustanove s kojima surađujemo:
Centar za autizam Dubrava, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Dubrava, Caritas, Caritas Župe Sv. Mihovila, Udruga slijepih i slabovidnih osoba Novi život, Društvo distrofičara Zagreb, Udruga Dado, Udruga Mame za mame, Udruga Ozana, Uduga Majke za dijete, Udruga Korablja

Program financijski pomažu donatori:
2005. godine: Puljašević d.o.o., MTF d.o.o.
2006. godine: Medika d.o.o.


HUMANITARNI PROGRAMI U 2008. i 2009. GODINI

Udruga slijepih i slabovidnih osoba Novi život
- gostovanje s kazališnom predstavom Cirkuski slonić Charlie (Ljeto u Dubravi, kolovoz 2008.)

Društvo distrofičara Zagreb
- božićna poklon predstava Dječjeg kazališta Dubrava (prosinac 2008.)

Centar za autizam
- poklon predstave Dječjeg kazališta Dubrava (tijekom godine)
- besplatne kreativne radionice za štićenike Centra (Programi za školske praznike: Zima i Proljeće u Dubravi, siječanj i travanj 2008.)

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži Dubrava
- poklon ulaznice za sve štićenike Centra na predstave Dječjeg kazališta Dubrava (tijekom godine)

Udruga Dado
- suradnja na realizaciji humanitarne izložbe slika za potrebe djece s oštećenjima sluha (Dani Dubrave, lipanj 2008.)

Caritas Župe Sv. Mihovila
- novčane donacije mnogočlanim obiteljima slabijeg imovinskog stanja, sredstva su prikupljena od ulaznica za kazališne predstave tijekom Programa za školske praznike: Zima, Proljeće i Ljeto u Dubravi (siječanj, travanj i srpanj-kolovoz 2008. i 2009.)

Udruga Mame za mame
- sudjelovanje u organiziranju božićnog programa za djecu iz socijalno ugroženih obitelji s područja Dubrave (Božić u Dubravi, prosinac 2008.)

Uduga Korablja
- suradnja na realizaciji projekta Europa za građane

Udruga Majke za dijete
- poklon predstave Dječjeg kazališta Dubrava (ožujak 2009.)

Udruga Ozana
- sudjelovanje polaznika programa Udruge Ozana na likovnoj uskrsnoj radionici (Uskrs u Dubravi, travanj 2009.)


Kontakt osobe:
Ivica Rubić, ravnatelj, tel. 01/2050 040, 01/20 50 052, e-mail: ivica.rubic@ns-dubrava.hr
Dunja Vuković, viša stručna suradnica, tel. 01/2050 047, e-mail: dunja.vukovic@ns-dubrava.hr
Leo Vukelić, voditelj Dječjeg kazališta Dubrava, tel. 01/2050 039, e-mail: leo.vukelic@ns-dubrava.hr