informatika

Ljiljana Grabar
stručni suradnik – profesor informatike

Telefon: ++385 (0)1 2050 050, 2050 058, 099/2050-057

E-pošta: informatika@ns-dubrava.hr

Adresa:
Narodno sveučilište Dubrava
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb

 

Linkovi:

 

Zbog velike zainteresiranosti učenika osnovnih i srednjih škola organiziramo ljetni intenzivni tečaj informatike u osmom mjesecu od 22. do 31. kolovoza 2017. godine

Za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ne stignu u toku školske godine pohađati tečaj informatike organiziramo ljetni intenzivni tečaj od 22. do 31. kolovoza 2017. Program obuhvaća 20 školskih sati i cijena mu je 500,00 kuna.

Upisi: Infocentar (u prizemlju) 21. i 22. kolovoza

Dodatne informacije na broj telefona: 099/2050-057 ili elektronička adresa: informatika@ns-dubrava.hr