informatika

Ljiljana Grabar
stručni suradnik – profesor informatike

Telefon: ++385 (0)1 2050 050, 2050 058, 099/2050-057

E-pošta: informatika@ns-dubrava.hr

Adresa:
Narodno sveučilište Dubrava
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb

 

Linkovi:

U tijeku su upisi za odrasle polaznike i umirovljenike na tečaj Osnove primijenjenog računalstva.

Tečaj za odrasle polaznike traje 40 školskih sati. Obuhvaća program Microsoft Word (program za oblikovanje teksta), Microsoft Excel (tablični kalkulator) i internet. Cijena tečaja je 1.000,00 kuna plativo u dvije rate po 500,00 kuna. Održava se ponedjeljkom i srijedom od 18,00 do 21,15 sati. Početak nastave je 22. 1. 2018.

Tečaj za umirovljenike traje 32 školska sata. Obuhvaća operativni sustav Windovs i program Microsoft Word (program za oblikovanje teksta). Cijena tečaja je 520,00 kuna plativo u dvije rate po 260,00 kuna. Održava se utorkom i četvrtkom od 15,00 do 16,30 sati. Početak nastave je 23. 1. 2018.

NOVO: Iskoristimo IT za bolje učenje jezika

Iskoristite nove informacijske tenologije za bolje učenje jezika, vježbanje i samoregulaciju učenja

Učenici osnovnih i srednjih škola: 4 školska sata, 100,00 kuna

Odrasli polaznici: 6 školskih sati, 150,00 kuna

Umirovljenici: 16 školskih sati, 260,00 kuna

Dodatne informacije i predbilježbe na brojeve telefona: 2050-050, 2050-058, 099/2050-057 ili elektronička adresa: informatika@ns-dubrava.hr