Izložba “Igre iza granica”

IGRE IZA GRANICA

Izložba radova studenata Informatičkog dizajna Tehničkog veleučilišta u Zagrebu – 2. 7. – 26. 7. 2018.


Marko Dijan

Neka igre počnu

Izložba „Igre iza granica“ donosi izbor koncepata videoigara, stripova, plakata i kalendara studenata druge i treće godine Informatičkog dizajna Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Odabrani radovi na kreativan način ispunjavaju nekoliko funkcija u domeni edukacije, informiranja i osvješćivanja opće javnosti, posebno mlađe populacije, o društveno relevantnim pitanjima, pri čemu ujedno služe i kao kritika suvremenog društva, kulturepotrošnje, neodgovornog ponašanja i društvenih nejednakosti, istovremeno naglašavajući društvenu ulogu dizajna. Radovi su nastali kao rezultat suradnje TVZ-a i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Jane Žiljak Gršić, dr. sc. Lane Peternel i Ulle Leiner Maksan, mag. des., kao dio predaktivnosti Marie S. Curie projekta „Noć istraživača u Hrvatskoj“ kojima su u fokusu društveno relevantne i aktualne teme poput ekologije, održivosti i obrazovanja.

U procesu je stavljen naglasak na interdisciplinarnost, ali i na osobne motive studenata koji su pokazali visok stupanj empatije, senzibiliteta i razumijevanja suvremenih problema vezanih uz održivost,kako prirodne tako i društvene okoline. Ta ideja održivosti prisutna je u dizajnu sve od druge polovice 19. stoljeća i djelovanja pokretača Arts and Crafts pokreta Williama Morrisa, koji je upravo podjednako ukazivao na ekološka i socijalna pitanja onodobnog industrijskog društva. Nekoliko desetljeća kasnije, s druge strane Atlantika,američki dizajner Richard Buckminster Fuller, propituje i kritizira odnose moći i iskorištavanje zemljinih resursa interaktivnom logističkom igrom The World Game. Najradikalniji pristup temi održivosti u dizajnu zasigurno je imao američki dizajner austrijskog porijekla Victor Papanek, čije je djelovanje bilo naročito usmjereno prema kritici (industrijskog) dizajna kojeg definira kao najopasnijom i najodgovornijom profesijom za probleme i opstanak društva u cjelini.Na tom su tragu i radovi studenata Tehničkog veleučilišta, koji na neki način preuzimaju dio odgovornosti i kroz dizajn pokušavaju pronaći odgovore na pitanja i probleme koja postavlja suvremeni tehnološki, društveno-ekonomski i kulturni kontekst. Projektom su objedinjene društveno-humanističke znanosti i dizajn, pri čemu je rezultat odraz upravo tog interdisciplinarnog pristupa (projektu i projektiranju) koji doprinosi razvoju senzibiliteta, razumijevanja, odgovornosti i suradnje. Projekt nije vrijedan samo na razini završnog proizvoda ili njegovog koncepta, nego i na „meta-razini“, jer s jedne strane nastoji približiti društveno-humanističke znanosti studentima, što se pokazuje kao sve više relevantan aspekt visoko tehnološkog društva, a s druge strane otvara vrata u često nevidljiv analitičko-kreativni proces dizajna. U tom je smislu interesantan i sam koncept izložbe koji ne prikazuje „samo“ finalni proizvod, nego i motiv, ideju, probleme i ciljanu skupinu kojoj je proizvod namijenjen.

Koncepti nastali kroz projekt podjednako su usmjereni na globalne probleme (problem onečišćenja,neodrživosti, socijalne nejednakosti, obrazovanje), ali i na specifičnosti lokalnog konteksta (negativne demografske tendencije, odlazak mladih), čime se iščitava sposobnost razumijevanja, detektiranja i otklanjanja problema u širem i užem suvremenom okruženju.Pri tome su primjerice zanimljivi koncepti „Od škole do e-Škole“ koji je zamišljen kao igra namijenjena nastavnicima gdje igrač prolazi kroz proces od izgradnje do upravljanja i razvoja škole i nastavnog sadržaja ili „Budi“, videoigra u kojoj se na dovitljiv način nastoje propitati različiti scenariji u društvenim odnosima. Ova je izložba tek početak i nakon svega, preostaje nam reći: neka igre počnu!

Iva Kostešić, mag. hist. art.


Marsel Ćorluka

IGRE IZA GRANICA – izložba radova studenata Informatičkog dizajna Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Marie S. Curie projekt „Noć istraživača u Hrvatskoj“ (2018-2019) – predaktivnosti

Kako približiti društveno-humanističke znanosti društvu? Kako prikazati mladima suvremena društvena istraživanja na suvremen način? Nadalje, kako mladi vide društvene znanosti i žele li ostvariti svoj potencijal u znanosti? Potaknuti navedenim pitanjima, ali i temom Marie S. Curie projekta„Noć istraživača“ (2018-2019), kojeg provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja usmjerenoga na„rušenje predrasuda prema znanstvenom radu“, kreirali smo jedinstven pristup temeljen na uključivanju raznorodnih disciplina. Drugim riječima, izgradili smo pristup povezujući umjetničke, tehničke i društveno-humanističke perspektive, te metode rada i teorije digitalne tehnologije, informatike, dizajna i antropologije. Na taj način željeli smo naglasiti složenost ali i jedinstvenost okruženja u kojem živimo i radimo. Složenost proizlazi iz visokih očekivanja koja podrazumijevaju stjecanje znanja u više raznorodnih znanstvenih ili umjetničkih grana te kreativno korištenje teorija i praksi, dok jedinstvenost sugerira lakoću razumijevanja i prepoznatljivosti vizualnih prikaza znanstveno-istraživačkih spoznaja. Rezultat našeg zajedničkog rada na temi projekta M. S: Curie„Noć istraživača“ 2018-2019 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu – studija Informatičkog dizajna i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu je razrada vizualnog i sadržajnog koncepta videoigara koje su posvećene istraživački društveno-relevantnim temama upotrebom inovativne digitalne tehnologije.

Uzimajući specifičnosti javne prezentacije rada u laboratorijima ili kabinetima, na terenskim istraživanjima ili u knjižnicama i arhivima znanstvenicima popularizacija vlastitih istraživanja može biti zanimljiva, podjednako kao i zahtjevna. Vodeći se idejom o važnosti diseminacije znanstvenih istraživanja, studenti i studentice Informatičkog dizajna kreirali su i dizajnirali interpretacije i vizualizacije relevantnih društvenih tema i pojava, naglašavajući pritom onaj segment znanstveno-istraživačkog rada koji podrazumijeva subjektivnost, refleksivnosti angažiranost. Naime,tematski radovi ukazuju na važnost promišljanja, društvenu odgovornost te na kraju kritičnost dizajna kao najvažnijeg komunikacijskog i umjetničkog sustava suvremenog razvoja digitalnih aplikacija, softvera ili videoigara.

Na temelju znanja iz informatike, dizajna i digitalne antropologije, studenti i studentice razradili su koncepte inovativnih videoigara te dizajnirali osnovne elemente: sadržaj, virtualni prostor, likove, znak te na kraju i plakat. Cilj višemjesečnog rada je prije svega doprinos umjetnički relevantnijoj vizualizaciji specifičnih problema društvenog i kulturnog konteksta Hrvatske, ali također,propitivanje ograničenosti i slobode te dosega naših ideja u virtualnom prostoru. Stoga se i pristup kao i značenje onoga što zajednički rad nosi odražava u naslovu „IGRE IZA GRANICA“.

Izgradnja, rušenje, postavljanje ili igranje s granicama bile one fizičke ili granice naše svijesti, znanja, odgovornosti, tehnike, dizajna ili znanosti propituju ono što nam digitalna tehnologija i njezine prednosti i nedostaci omogućavaju. Također, uzimajući u obzir nova iskustva igranja cilj je bio izabrati put koji nije dominantan u dizajnu videoigara. U tom kontekstu nije samo cilj da studenti i studentice pomiču granice svojih vještina u kreiranju i dizajniranju videoigara, nego da pritom promišljaju granice društvenog i kulturnog konteksta propitujući društvenu angažiranost i promjene, znanstvenu i digitalnu vizualizaciju, kao i granice obrazovnih mogućnosti.

Kroz umjetničku, podjednako kao i digitalnu vizualizaciju tematski radovi ukazuju na rastuću društvenu nejednakost kao i na ekološke i okolišne prijetnje uzrokovane klimatskim promjenama. Također, prikazuju vlastitu viziju mogućnosti razvoja digitalne tehnologije u obrazovanju, ali i razvoj obrazovanja kroz digitalnu tehnologiju. Njihovi radovi pokazuju široki potencijal koji digitalna tehnologija ima u kreativnom prikazu spoznaja dobivenih kroz društvena istraživanja, što je u potpunosti u skladu s vrijednostima o održivom razvoju svake kulturne zajednice.

Za one koji vide razvoj digitalne tehnologije daleko izvan jednostavne upotrebe u svakodnevnom životu, ovo je također i proces propitivanja granica kreativnosti i komunikacije prema različitim društvenim skupinama, te kontinuirano i simultano pomicanje granica svijesti dekonstruirajući dominantne društvene stereotipe i predrasude. Da bismo progovorili o važnim temama, trebalo je osmisliti i novi jezik videoigara u novom i inovativnom formatu. U rušenju klasičnih predrasuda napravili smo nekoliko koraka. Osmislili smo projektnu nastavu kolegija „Praktikum iz dizajna“, dogovorili smo se o glavnim istraživačkim domenama relevantnim za hrvatsko društvo i znanost.

Zaključak višemjesečnog rada, koji je vidljiv i na temelju ovdje odabranih radova, jest kako dizajn videoigara ima izuzetno moćnu ulogu u propitivanju novih granica iskustva u virtualnom prostoru, potičući istovremeno inovativnost u klasičnim ili dominantnim znanstveno-istraživačkim tehnikama i pristupima. Videoigre dovele su do revolucionarnih pomaka u usvajanju novih znanja u različitim znanstvenim granama, kao i u različitim domenama života, od tehnologije do antropologije, obrazovanja i komunikacije. Također smo potvrdili prethodne postavke kako je upravo dizajn videoigara najbrže rastuća grana tehnologije i dizajna danas, čiji je pozitivan utjecaj na društvo u cjelini dalekosežan. Hrvatsko društvo u tom procesu treba biti svojevrsni epicentar, pogotovo što su u političkom i medijskom, kao i znanstvenom diskursu kao prioritetni naglašavani preduvjeti za tehnološkim i znanstvenim razvojem. Potencijal studentica i studenata prikazan u ovom izboru radova i u cijelom projektu nije upitan, pogotovo u pogledu kreativnosti i motiviranosti. U svom studiju poticani su u prikazivanju vlastite vizije društvenih problema razvijajući se pritom kao motivirani, kreativni, inovativni i uvjerljivi, u čemu ćete se sigurno uvjeriti i pregledom radova na ovoj izložbi.

Mentorice:
Lana Peternel*, Ulla Leiner Maksan, Jana Žiljak Gršić
Tehničko veleučilište u Zagrebu
*Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Dawud Albouz

Popis izlagača:
Dawud Albouz
Matijas Bišćan
Marsel Ćorluka
Marko Dijan
Filip Felbar
Andrej Grgić
Alberto Hadžić
Antun Horvat
Marko Kekić
Karlo Dini Kožić
Andrej Kralj
Mislav Major
Marin Mastelić
Tibor Meleš
Zvonimir Micudaj
Ivan Mlinarić
Matija Mravunac
Tihana Nikač
Slaven Olujić
Juraj Pavlović
Tin Perić
Andrej Peša Matanović
Lovro Pleše
Dejan Rogan
Radovan Rus
Ivan Šokić
Davor Zelenbaba

Mentorice:
Jana Žiljak Gršić
Lana Peternel
Ulla Leiner Maksan


Zvonimir Micudaj

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Organizator izložbe: