Izložba polaznika radionice Baštinarnica

Kulturni centar, Dubrava 51 a

26.5. – 6.6.2012.

BAŠTINARNICA

kulturna i prirodna baština zagrebačke Dubrave u likovnim radovima

Tijekom 2012. godin na temu baštine zagrebačke Dubrave iozraživali smo radve u tehnici slikanja na staklu

voditeljica radionica: Jasmina Kosanović

Popis polaznika:

Kristina Ambroš

Jasminka Blagušević

Blaženka Čukelj

Jadranka Dobrešić

Katica Fuček

Snježana Magdić

Milica Ivošević

Damir Stipić

Ljiljana Stojević

Jadranka Ulanec

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voditeljica projekta:
Maja Marohnić,viša stručna suradnica
voditeljica Centra za programe akcija i manifestacija
2050045, 099/2050045
maja.marohnic@ns-dubrava .hr