Izrada zlatoveza preko kartona

Program tečaja: izrezivanje mustri, izrada jednostavnijih i složenijih motiva prema tradicijskim predlošcima.

Voditelj tečaja: Slobodan Hadjikan

Trajanje tečaja: 2-3 mjeseca (48 sati)

Početak tečaja 14. SIJEČNJA 2015.

Cijena tečaja: 600 kn (za tri mjeseca, plativo u tri rate)

Mjesto održavanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51 a SRIJEDOM od 17.00 – 19.15 sati.

 

Sve informacije i prijave na tel. 2050-035 ili e- mail:tradicije@ns-dubrava.hr