Javna nabava

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 5. c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, obavještavamo da ravnatelj Narodnog sveučilišta Dubrava, te predsjednica i članovi Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%. Stoga, nema gospodarskih subjekata s kojima Narodno sveučilište Dubrava kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c Zakona o javnoj nabavi.