Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Narodnog sveučilišta Dubrava iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili sa njim povezane osobe u sukobu interesa.

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 5. c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, obavještavamo da ravnatelj Narodnog sveučilišta Dubrava, te predsjednica i članovi Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%. Stoga, nema gospodarskih subjekata s kojima Narodno sveučilište Dubrava kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c Zakona o javnoj nabavi.