Dječje kazalište Dubrava: JAVNI POZIV za izbor honorarnih vanjskih suradnika

Dječje kazalište Dubrava objavilo je javni poziv za izbor honorarnih vanjskih suradnika u kazališnoj sezoni 2018./2019.

JAVNI POZIV-DRAMSKI VODITELJ

JAVNI POZIV-PLESNI VODITELJ