KAZALIŠTE ZA MENE – participativna kultura predgrađa


*Sve projektne aktivnosti, uključujući kazališne predstave se odvijaju u Kulturnom centru, Dubrava 51 a.