Knjižica EU projekta KAZALIŠTE ZA MENE – participativna kultura predgrađa

Završna knjižica EU projekta KAZALIŠTE ZA MENE – participativna kultura predgrađa

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Izvedba kazališne predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.