Koncert 16. 2.

U subotu 16. veljače u 19 sati pozivamo vas u plesnu dvoranu Kulturnog centra, Dubrava 51 a, na klavirski koncert.

Nastupaju: Nataša Milić (glasovir) i Ante Milić (glasovir)
Ulaz je besplatan.

PROGRAM:

Branko  Lazarin: Sonatina
Furioso – Andante – Allegro rustico
Izvodi: Ante Milić

Ivo Maček:  Sonata
Maestoso ma con motoComodo – Allegro vivace
Izvodi: Ante Milić

J. Cochran:   Preludiji br. 1 i 4
J. S. Bach- F. Busoni:  Ciaccona u d-molu
Izvodi: Nataša Milić

F. Schubert: Fantazija u f-molu op.103 za klavir četveroručno
Izvode: Nataša & Ante Milić