kreativan sat u bolnici 2010.

GRAD ZAGREB

Gostovanja se održavaju u sklopu Škole u bolnici u KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, Klaićeva 16, DJEČJOJ BOLNICI SREBRNJAK, Srebrnjak 100 i KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB – lokacija Rebro, Kišpatićeva 12

10. veljače, KLAIĆEVA
17. veljače, SREBRNJAK
Dramski studio Dječjeg kazališta Dubrava:
Ananas
10. ožujka, KLAIĆEVA
18. ožujka, SREBRNJAK
24. ožujka, REBRO
Udruga Bembo:
Bonton
14. travnja, KLAIĆEVA Kazalište Tvornica Lutaka:
Komadić
12. svibnja, KLAIĆEVA
19. svibnja, SREBRNJAK
Kazalište Tvornica Lutaka:
Mala zelena gusjenica
26. svibnja, REBRO Kazalište Tvornica Lutaka:
Komadić