mala dvorana KC-a

Rikard Frgačić
viši stručni suradnik za animacijsko-edukacijske programe u kulturi

Telefon: ++385 (0)1 2050 061

Faks: ++385 (0)1 2050 051

E-pošta: rikard.frgacic@ns-dubrava.hr

Adresa:
Narodno sveučilište Dubrava
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb

____________________________________________________

PROGRAM MALE DVORANE KULTURNOG CENTRA

ZAHTJEV ZA TEHNIČKE POTREBE

____________________________________________________

MALA DVORANA
tribine, filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti

 

PREDVORJE MALE DVORANE
izložbe, radionice, sajmovi i festivali

 

Obavijesti:
Narodno sveučilište Dubrava – KULTURNI CENTAR
Dubrava 51a, Zagreb
tel.: 2050 050, 2050 061, 2050 059
faks: 2050 051
www.ns-dubrava.hr
ns-dubrava@ns-dubrava.hr

____________________________________________________