UPISI: Mali znanstveni praktikum

MALI ZNANSTVENI PRAKTIKUM I

radionice za popularizaciju prirodnih znanosti

Trajanje programa: 64 sata/jednom tjedno 2 školska sata

Cijena programa: 2. 000,00 kuna/8×250,00 kn

Program je namijenjen mlađim osnovnoškolcima.

Cilj radionica je poticati polaznike na istraživanje prirodnih pojava, kako bi razvili kritičko razmišljanje, poticali maštu, razbijali strah od prirodnih znanosti i razvijali samopouzdanje kako bi stečene vještine primijenili u svakodnevnom životu.

Radionice imaju kraći teorijski i dulji praktični dio. Neke od tema koje će se obrađivati: Sunčev sustav i položaj Zemlje, planet Zemlja – postanak i njena građa, minerali i stijene, kontinenti nekad i sad, vulkani i potresi, mora i oceani, razvoj života na Zemlji, velike i male zvijeri u Hrvatskoj, te razvoj čovjeka.

Voditeljica praktikuma je mr. sc. Nikolina Bošnjak, dipl. ing.

 

MALI ZNANSTVENI PRAKTIKUM II

radionice za popularizaciju prirodnih znanosti

Trajanje programa: 64 sata/ jednom tjedno 2 školska sata

Cijena programa: 2. 000,00 kuna/8×250,00 kn

Program je namijenjen djeci koja su završila ciklus radionica Mali znanstveni praktikum I

Cilj programa je potaknuti djecu na kreativnost, razmišljanje i logičko zaključivanje na osnovu usvojenih znanja. Zanimljivim pokusima proširit će se njihovo poimanje svijeta i pomoći im da shvate mehanizme koji se odvijaju u prirodi. Teorijskim uvodom i eksperimentima podučit će se polaznike kako istražiti svijet oko sebe iz perspektive prirodoslovca. Nastojat će se kod polaznika pobuditi interes za prirodne znanosti.

Teme radionica vezane su uz tri grane i nekoliko podgrana prirodnih znanosti: geologiju, mineralogiju i paleontologiju/biologiju, botaniku, zoologiju i ekologiju/kemiju i fizikalnu kemiju.

Voditeljica praktikuma je mr. sc. Nikolina Bošnjak, dipl. ing.