međunarodna suradnja ukratko

Programi međunarodne suradnje

Cerska 1
10040 Zagreb
tel: 01 2050 047
e-mail: dunja.vukovic@ns-dubrava.hr

voditeljica: Dunja Vuković

_______________________

Nastavno na niz suradnji s europskim kulturnim centrima započetih 2007. g. kroz bilateralna studijska putovanja (Pariz, Bruxelles, Beč, Budimpešta, Pečuh, Madrid, Bratislava), kao i sudjelovanje u radu Europske mreže kulturnih centara (ENCC) od 2008.g. kao pridruženi član, a od 2010. kao punopravni član preko Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta, Narodno sveučilište Dubrava razvija projekte međunarodne razmjene programskih sadržaja te stručnih suradnika.