Novi plesni i rekreativni programi

NOVI PROGRAMI:

AERO FIT

DANCE VITAL

ORIJENTALNI PLES

AEROBIC ORIJENTAL

QIGONG i TAI-CHI-CHUAN

VIŠE NA STRANICAMA  – plesni tečajevi i rekreacija