Novi plesni i rekreativni programi

NOVI PROGRAMI:

AERO FIT

DANCE VITAL

ORIJENTAL AEROBIC

ORIJENTALNI PLES

QIGONG i TAI-CHI-CHUAN

VIŠE NA STRANICANA  – plesni tečajevi i rekreacija