NOVI PROGRAMI plesa, rekreacije i kulture življenja

NOVI PROGRAMI plesa, rekreacije i kulture življenja

Upisi u tijeku!
Kulturni centar, Dubrava 51 a, 10040 Zagreb
tel. 2050-050, 2050-053
e-pošta: ples@ns-dubrava.hr

PLESNI PILATES za djecu školske dobi…  više…

INTIMNA GIMNASTIKA za žene…  više…

PUTEVIMA TIŠINE, UNUTARNJEG MIRA U SKLADA za odrasle…  više…