Osnovni i napredni tečaj digitalne fotografije za treću životnu dob

Traju upisi za tečajeve digitalne fotografije  za treću životnu dob.   Obavijesti i upisi: Kulturni centar, Dubrava 51 a, 2. kat, iznad knižnice, tel. 01/2050 045

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNI TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE

Program: Program se sastoji od dva dijela: teorijski i praktični, što se u završnici rezultira izložbom fotografija polaznika. Uvod u fotografiju: kratka povijest fotografije sa osvrtom na razvoj fotografske slike kroz stoljeća i nastojanje zadržavanja postojeće, nastale slike (photos -graphos); povjest razvoja fotografskih aparata i fotmaterijala (analogna-srebrna fotografija);  objektivi i njihova svojstva; nastanak slike u elektronskom fotoaparatu i postanak digitalne slike; fizikalna svojstva sijetla, količina i balans bijele boje; snimanje na terenu; Photoshop; pristup fotografiji s likovnog stajališta;  izbor fotografija za izložbu. Voditelj tečaja: Mladen Bišćan

Namjena: treća životna dob, umirovljenici

Satnica: 34 školska sata, jednom tjedno po dva školska sata

Pohađanje: Kulturni centar, Dubrava 51 a

Termin: ponedjeljkom  od 9.30 do 11  sati

Cijena: ukupno 750 kn, 150 kn mjesečno.

 

NAPREDNI TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE

Program:Prvi dio, opći- uključuje teoretski dio a drugi dio praktični što se u završnici preklapa i rezultira, načinjenim-snimljenim i obrađenim fotografijama, fotografijama, izložbom. Digitalna fotografija – uvod i objašnjenje kako nastaje; način pohrane u računalo; način prenosa i pohrane podataka  iz računala ili fotaparata; memorija i memorijske kartice; programi za obradu sortiranje i uređivanje fotografija; Photoshop; obrada fotografije; alati za pripremu i obradu fotografija za slanje internetom; alati i primjena za obradu fotografija u podgrupama; fotografija, pravilnosti i nepravilnosti u snimanju i obradi; priprema izložbe. Voditelj: Mladen Bišćan

Namjena: treća životna dob, umirovljenici

Satnica: 34 školska sata , jednom tjedno po dva školska sata

Pohađanje: Kulturni centar, Dubrava 51 a

Termin: srijedom  od 9.30 do 11 sati

Cijena: 750 kn, plativo u pet mjesečnih rata u iznosu od 150 kn;

 

O voditelju:

MLADEN BIŠĆAN

Rođen 1949 godine, školujem se u Zagrebu, Pohađam gimnaziju, a potom tehničku školu, naknadno stičem diplomu fotografa. Studiram Grafički fakultet kojeg nisam diplomirao, još uvijek “student”. Fotografijom se bavim preko pedeset godina. Dobar dio radnog vijeka proveo sam u Fotokemici gdje stječem znanja o fotografiji i fotomaterijalima. U tijeku rada u Fotokemici vodim grupu u razvoju , za uvođenje i primjenu novih proizvoda, i poslovnicu grafičkih materijala
Tijekom 1986 i 1987 usavršavam se u Kodaku u Parizu-Francuska, a potom radim u radnoj organizaciji Foto u kojoj zastupam Kodak kao stručnjak za primjenu. Krači period potom radim u Grafoimpex-u u Zagrebu kao voditelj poslovnice grafičkih fotmaterijal i savjetnik u primjeni. Pišem i surađujem u stručnim fotografskim časopisima i radim na izdavanju stručne literature, skripte i t.d.
Imao sam veliki broj samostalnih izložbi i nastupa na skupnim, kao i pobjeda na natječajnim izložbama diljem svijeta. Osnivač sam i trenutno predsjednik foto kluba Zagi foto. U svojoj dugogodišnjoj fotografskoj karijeri pokrenuo sam velik broj natječaja i organizirao na desetke samostalnih izložbi članovima kluba. Posljednjih dvadesetak godina bavim se edukacijom u fotografiji i tako predajem fotografiju u Prvoj školi za osobne potrebe sa pravom javnosti u Zagrebu, a kasnije se uključujem u rad Učilišta za treću životnu dob pri Otvorenom učilištu u Zagrebu.
Stalno sam zaposlen kao instruktor fotografije u Zagrebačkom foto kino savezu, gdje radim na organizaciji izložbi, natjecanjima u fotografiji i edukaciji učenika osnovnih i srednjih škola, kao i starijih polaznika.
Pokretač sam međunarodnog memorijalnog natjecanja u fotografiji “Jozo Vranić” u Pihačima i međunarodne pozivne izložbe fotografija “Bicikl-čovjek-bicikl”
Sudjelujem u različitim edukativnim projektima za mlade, pa tako već šesnaest godina vodim projekt “Ljetne škole fotografije” u različitim mjestima na našoj obali, Veli Lošinj, Vele luka, Zlarin, Luša i drugdje, kojeg sam započeo sa Gradskim uredom za obrazovanje i sport.
Preko deset godina vodim galeriju fotografija u okviru knjižnice grada Zagreba -  Kajfešov brijeg na Kajfešovom brijegu.