ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka Narodnog sveučilišta Dubrava
Alma Vragović, magistra/inženjerka grafičke tehnologije
Adresa e-pošte: alma.vragovic@ns-dubrava.hr
Telefonski brojevi: 01/2050-055, 099/2050-043

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (pdf)