tribine uz akciju Uljepšajmo Dubravu – Ukrasno bilje koje potiče sva osjetila

Kulturni centar, Dubrava 51 a
mala dvorana

Tribine se odvijaju unutar akcije Uljepšajmo Dubravu  6. florističko natjecanje.
Predavači su članovi komisije.

Ukrasno bilje koje potiče sva osjetila – predavač dr.sc. Sanja Morić,
utorak, 24. travnja u 18.30

Sanja Morić radi na Agronomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

više informacija o predavaču saznajte na: http://www.agr.hr/cro/curriculum/moric_sanja.htm

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povijesni pregled oblikovanja vrtova zapada – Vrtovi 20. i 21. stoljeća, predavač Ivan Juratek,
utorak, 10. travnja 2012. u 18.30

O predavaču:

Dipl. ing. Ivan Juratek, projektant i ovlašteni krajobrazni arhitekt

Područje rada: Idejna, glavna i izvedbena rješenja iz područja krajobrazne arhitekture, izrada prostornih studija, studija vitaliteta biljnog materijala, konzultantske usluge i stručni nadzor

više informacija saznajte na : www.ijuratek.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrtovi po uzoru na prirodna biljna staništa, predavač dr.sc. Sanja Morić,

ponedjeljak, 26. ožujka u 18.30

Agronomski Fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

više informacija o predavaču saznajte na: http://www.agr.hr/cro/curriculum/moric_sanja.htm

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povijesni pregled oblikovanja vrtova zapada- engleski krajobrazni stil
predavač: Ivan Juratek

ponedjeljak, 19. ožujka u 18.30

Predavanje u ppt-u pogledajte na: Engleski krajobrazni stil

O akciji Uljepšajmo Dubravu:   2012. i    arhiva 2011.