Poziv na početnu konferenciju EU projekta KAZALIŠTE ZA MENE – participativna kultura predgrađa

Pozivamo Vas

dana, 17. listopada 2018. u 17:30 h

u Narodno sveučilište Dubrava,

Kulturni centar, Dubrava 51 a, Zagreb

na početnu konferenciju EU projekta

KAZALIŠTE ZA MENE – PARTICIPATIVNA KULTURA PREDGRAĐA

 

17:30 – 18:15 – Program konferencije: pozdravna riječ ravnatelja Narodnog sveučilišta Dubrava, predstavljanje projekta Kazalište za mene – participativna kultura predgrađa, predstavljanje modela prilagodbe kazališnih predstava slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim gledateljima, predstavljanje kreativnih radionica

18:15 – 19:00 – Domjenak

19:00 – 20:00 - Kazališna predstava Davora Dretara i Vida Baloga: Pozdrav iz Remetinca

 

S veseljem očekujemo Vaš dolazak!

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija početne konferencije i izvedba kazališne predstave su sufinancirane u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj poziva isključiva je odgovornost Narodnog sveučilišta Dubrava.