Programi za dječje domove

Kulturni programi za Dječje domove – Sunce u mom domu
Međužupanijski programi

Narodno sveučilište Dubrava unutar programa međunarodne suradnje započelo je 2009. godine s programom suradnje s dječjim domovima. Program je završen u 2013. godini

Radilo se o gostovanju dječjeg programa kulture (kazališnih predstava i likovnih radionica) u domovima za djecu s poremećajima u ponašanju: Dom za odgoj djece i mladeži Slavonski brod. Program kulture se održavao u domu za djecu, no bio je namijenjen i lokalnom stanovništvu, a u pripremi programa za javno izvođenje štićenici doma aktivno su sudjelovali zajedno s izvođačima (glumcima i voditeljima radionica).

Cilj ovog programa je potaknuti kod asocijativne djece koja su na neki način izolirane u ustanovi u kojoj borave razvoj socijalne osjetljivosti prema zakonima i normama društva, te time potaknuti budući socijalni život pojedinca. Zajednička priprema programa za javno izvođenje, te primanje u goste lokalnog stanovništva  potiče spoznaju kod štićenika doma o pripadnosti društvu i zajednici u kojoj žive.

Ovaj humanitarno-socijalni program Narodnog sveučilišta Dubrava usmjeren je na djecu u domovima za djecu s poremećajima u ponašanju koja su zbog svoje asocijativnosti izložena izolaciji. Upravo zbog toga pomoću programa kulture u koji bi bili uključeni – kao pomoćnici organizatorima, te kao gledatelji, smatramo da smo potaknuli socijalizaciju i stvorilii male, ali značajne preduvjete za pogled u normalan budući život.

_MG_0209

Picture 1 of 4