Rekreativni programi

Još uvijek se možete uključiti u rekreativne programe LATINO FIT-a i YOGE.

LATINO FIT uključuje jednostavne plesne koreografije, vježbe snage i istezanja,

a YOGA vježbe opuštanja, disanja i istezanja.