tečaj gitare

Program: Obuhvaća sviranje dječjih, narodnih, zabavnih i klasičnih melodija, te svladavanje durskih i molskih kvintakorda i septakorda uz primjenu u pratnji pjesama.
Skupine: Podjela u skupine prema dobi (stariji i mlađi) i predznanju (početnici i napredni), s najviše deset polaznika.
Satnica: 64 sata tijekom školske godine, jednom tjedno po dva sata.
Pohađanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51 a.