tečaj glasovira

Program: Jedan slijedi program osnovne glazbene škole, a drugi, uz svladavanje osnova glasovirske tehnike, uključuje i sviranje različitih popularnih melodija. Oba se programa mogu kontinuirano pohađati nekoliko godina. Nastava je individualna.
Skupine: Djeca školskog uzrasta.
Satnica: Početnici – dva puta po 30 minuta tjedno.
Stariji polaznici (od 3. stupnja na dalje) – dva puta tjedno po 45 minuta. Vrijeme pohađanja nastave prema dogovoru.
Pohađanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51a.