Tečaj izrade etnonakita

Program tečaja: izrada ogrlica prema tradicijskom predlošku

Voditelj tečaja: Vinka Mareković

Trajanje tečaja: 2-3 mjeseca (48 sati)

Početak tečaja krajem rujna 2014.

Cijena tečaja: 600 kn (za tri mjeseca, plativo u tri rate)

Mjesto održavanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51 a, četvrtkom od 17.00 – 20.00 sati.

Sve informacije i prijave na tel. 2050-035 ili
e- mail: tradicije@ns-dubrava.hr

 

U sklopu tečaja će biti testirana 3 Modula Priručnika za preličare u sklopu Leonardo Da Vinci obrazovnog partnerstva BEADED jEUwelry Tradicijski europski nakit od perlica – od narodne nošnje do tržišta. Projekt se odvija uz potporu EU u okviru programa za cjeloživotno učenje.