Tečaj izrade frivolite čipke ili čipke na lađicu ili čunak i Tečaj sviranja tradicijskih glazbala