Tečaj primijenjenog računalstva

Program početne skupine sadrži korištenje operacijskog sustava Windows XP i programa za obradu teksta MS Word.
Program napredne skupine sadrži korištenje Interneta – WWW i rad s elektroničkom poštom.
Skupine: žene i muškarci “treće životne dobi”
Satnica: 32 sata, jedan puta 90 minuta tjedno.
Pohađanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51a.