Tečaj strojnog šlinganja

Program tečaja: preslikavanje mustri, izrada jednostavnijih i složenijih motiva prema tradicijskim predlošcima.

Voditelj tečaja: Marija Matica

Trajanje tečaja: 2-3 mjeseca (48 sati)

Početak tečaja krajem rujna 2013.

Cijena tečaja: 600 kn (za tri mjeseca, plativo u tri rate)

Mjesto održavanje: Kulturni centar Dubrava, Dubrava 51 a, srijedom od 17.00 – 20.00 sati.

Sve informacije i prijave na tel. 2050-035 ili
e- mail: tradicije@ns-dubrava.hr