ODGOĐENA tribina (Ne)zaboravljeni znanstveni umovi


Predavanje o hrvatskom matematičaru, japanologu, akademiku i književniku Vladimiru Devidéu koja se treba održati u srijedu, 13. prosinca 2017.  u maloj dvorani Kulturnog centra, Dubrava 51 a, odgođeno je zbog bolesti predavačice.