učenje jezika

 

Telefon: +385 (0)1 2050 050 ili 2050 054

E-pošta: ns-dubrava@ns-dubrava.hr

 

 

Od, sada već davne, 1989. godine, i uz sada već poznati slogan – “obogatimo se učeći jezike” – organiziramo različite programe učenja jezika za sve dobne skupine i razine jezične kompetencije. Obogaćujemo se, zajedno s našim polaznicima, novim znanjima i iskustvom, preispitujemo neprestano i teoriju i praksu, a zadovoljstvo naših polaznika vlastitim jezičnim napredovanjem ističemo kao jedan od najvažnijih ciljeva.