tečajevi za cijelu obitelj

Centar za obrazovanje, pored svih ostalih brojnih programa neformalnog učenja, organizira i tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog,  ruskog, ukrajinskog,  i hrvatskog jezika.

 

Svi se tečajni programi  učenja jezika temelje  na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment, Council of Europe 2001)

 

Ono što posebno ističemo u programima učenja jezika je važnost, i vježbanje, samoprocjene jezičnog znanja i sposobnosti. Ulaskom u EU prestaje važiti radna knjižica, a zamjenjuje ju Europass, ustanovljen Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća 2004., kao jedinstven okviru za transparentnost kvalifikacija i kompetencija. Budući da se dva sastavna dijela tog dokumenta, Europass jezična putovnica i CV, popunjavaju samostalno, samoprocjena te neformalno, i informalno učenje jezika sve više dobivaju na važnosti.

Više na adresama: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPInstructions.csp?loc=hr_HR

http://www.europass.hr/

 

 

 

U skladu sa strateškim nacionalnim ciljevima i vrijednostima razvitka obrazovanja i kulture, te prihvaćenom jezičnom politikom, ovim smo programom, već više od dvadeset godina, angažirani na pripremi svih sudionika za uspješno i kvalitetno sporazumijevanje (u našem višejezičnom i multikulturalnom svijetu), i aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

 

program tijekom školske godine

Tijekom školske godine organiziramo predškolski, učenički, program za mlade, te semestralni (zimski/ljetni), tromjesečni, vikend i intenzivni program za odrasle.


program tijekom kalendarske godine

Prema interesu organiziramo različite vrste intenzivnih tečajeva, specijalističkih tečajeva poslovne komunikacije, pripremu za polaganje međunarodnih ispita i individualnu poduku. Također nudimo usluge prevođenja i testiranja.