Uljepšajmo Dubravu

5. florističko natjecanje
ULJEPŠAJMO DUBRAVU 2011.
12. 3. – 11. 6. 2011.

Kategorije

1. Najvrt
2. Najbalkon/terasa
3. Najprozor
4. Njegovanje tradicijskih vrsta cvijeća i zelenila
5. Najživica

Prijave su moguće od 12. ožujka do 10. svibnja putem elektroničke pošte (e-mailom) ili putem tiskane prijavnice.

 


 

ČLANOVI KOMISIJE:

Dr.sc. Sanja Morić, znanstveni novak na Agronomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost

više informacija saznajte na: http://www.agr.hr/cro/curriculum/moric_sanja.htm

Dipl. ing. Ivan Juratek, projektant i ovlašteni krajobrazni arhitekt

Područje rada: Idejna, glavna i izvedbena rješenja iz područja krajobrazne arhitekture, izrada prostornih studija, studija vitaliteta biljnog materijala, konzultantske usluge i stručni nadzor

više informacija saznajte na : www.ijuratek.com

Aps. kraj. arh. Ivana Golub, vanjski suradnik Narodnog sveučilišta Dubrava u Centru za programe akcija i manifestacija


 

Prijava e-mailom: prijavnicu možete pronaći ovdje, a kad je ispunite – pošaljite je kao prilog (attachment) na adresu akcije@ns-dubrava.hr.

Prijava tiskanom prijavnicom: tiskanu prijavnicu možete podignuti u prostorijama Narodnog sveučilišta Dubrava, Cerska 1 i Dubrava 51 a te je ispunjenu dostaviti osobno ili poštom na adresu Narodno sveučilište Dubrava, 10 040 Zagreb, Cerska 1 s naznakom za Uljepšajmo Dubravu.

Obilazak komisije biti će od 16. – 20. svibnja, prema prethodnom dogovoru.

Proglašenje pobjednika i otvorenje izložbe fotografija biti će 11. lipnja u 12 sati u Kulturnom centru, Dubrava 51 a.

 

 

Kontakt:
Centar za programe akcija i manifestacija NS Dubrava
Vesna Klaić, suradnik-organizator
tel. 01/2050 037, 01/2050 030
mob. 099/2050 037
faks. 01/2910 487
e-pošta: vesna.klaic@ns-dubrava.hr

 

Maja Marohnić, voditeljica Centra
tel. 01/2050 045
mob. 099/2050 045
faks. 01/2910 487
e-pošta: maja.marohnic@ns-dubrava.hr