UPISI: Kreativni informatički tečaj za umirovljenike

 

 

 

 

 

U tijeku su upisi za umirovljenike na napredni tečaj – Kreativni informatički tečaj. Tečaj traje 32 školska sata. Održava se utorkom i četvrtkom i cijena mu je 520,00 kuna plativo u dvije rate po 260,00 kuna.

Tečaj obuhvaća program MS PowerPoint, program MS Publisher, rad s digitalnim aparatom ili mobitelom, rad sa skenerom, napredni MS Word, internet i elektroničku poštu. Početak nastave je svibanj 2016.

Dodatne informacije i predbilježbe na brojeve telefona: 2050-050 i 2050-058 ili elektronička adresa: informatika@ns-dubrava.hr