UPISI: Satovi manipulacije poi rekvizitom

Žongliranje – Satovi manipulacije poi rekvizitom

Opis: Na ovom tečaju polaznici će, nakon istezanja i zagrijavanja s elementima yoge, gimnastike i suvremenog plesa, ovladati tehnikama manipulacije poi rekvizitom te vježbati brain gym vježbe. Tehnike koje će učiti biti će prilagođene razini predznanja polaznika. Ova vrsta treninga namijenjena je polaznicima starijim od 15 godina.

 

Predviđeno trajanje: 2 školska sata, jednom tjedno.

Pogodni termini: popodnevni ili večernji sati preko tjedna

Cijena tečaja: 660kn, plativo u 3 rate od 220 kn

 

Poi

Naziv poi odnosi se na rekvizit nalik njihalu, ali i na vještinu, odnosno vrstu izvedbene umjetnosti u kojoj se taj rekvizit koristi. Kad je riječ o rekvizitu, radi se o paru loptica na špagi. Naravno, izgled rekvizita i materijal od kojeg je napravljen varira u ovisnosti o tome u koju svrhu se koristi. Ako se koristi u svrhu učenja vještine i vježbanja koordinacije, obično je to mekani poi npr. čarapa napunjena rižom ili sličnim sipkim materijalom. Također u svrhu izvedbe često se korist svjetleći (LED) ili vatreni poi, koji ostavljaju vrlo snažan dojam u geometrijskom odnosno vizualnom smislu.

Naime kad govorimo o poiju kao izvedbenoj umjetnosti naglasak je na različitim ritmičkim i geometrijskim obrascima, nastalim uslijed njihanja i vrtnje rekvizita, u kombinaciji s pokretom izvođača. Kao i žongliranje, poi vještina ne koristi se samo u izvedbene svrhe, već i kao rekreacija koja poboljšava našu koordinaciju, motoriku te razvoj mozga na isti način kao i brain gym metoda.