Upisi u ETNO DANCE

ETNO DANCE

Voditelj tečaja: Boris Harfman (solist ansambla Lado)
Za osnovnoškolce i srednjoškolce, 1 x tjedno po 90 minuta

Početak: 23. listopada 2015. u Kulturnom centru, Dubrava 51 a, 10040 Zagreb

Informacije:
KULTURNI CENTAR, Dubrava 51 a
Tel. 2050 050
E-pošta: ns-dubrava@ns-dubrava.hr
Internetska adresa: www.ns-dubrava.hr