Uskrsne etnoradionice

Uskrsne etnoradionice za organizirani posjet osnovnih škola od 11. – 15. 3. 2013.

11., 13. i 15. ožujka u jutarnjim satima prema rasporedu. Svi zainteresirani se mogu javiti na telefon 2050-035 i 2050-030.